Strona głównaPrzetargiWykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Oświecenia 44

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Oświecenia 44

Adres:

os. Oświecenia 44

Termin składania ofert:

25.03.2021 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na os. Oświecenia 44 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 25.03.2021r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły