Strona głównaAktualnościBlokady parkingowe przed budynkiem nr 47 na os. Oświecenia

Blokady parkingowe przed budynkiem nr 47 na os. Oświecenia

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Z uwagi na pojawiające się pytania i wątpliwości mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie dotyczące zasadności postawienia blokad parkingowych na parkingu przed budynkiem nr 47 na os. Oświecenia uprzejmie wyjaśniamy, że przedmiotowy parking usytuowany w ciągu pieszo – jezdnym, położony jest w przeważającej mierze na działkach będących w użytkowaniu wieczystym/własności tut. Spółdzielni oraz w niewielkiej części na działce nr 114/283, obręb 5 jedn. ewid. Nowa Huta, stanowiącej własność Wspólnoty Mieszkaniowej 56 – 57.

Wspólnota Mieszkaniowa Oświecenia 56 – 57 dokonała oznakowania w/w fragmentu działki na którym znajduje się parking i założyła blokady parkingowe, w wyniku czego obecnie z tych miejsc mogą korzystać jedynie uprawnieni mieszkańcy sąsiednich Wspólnot Mieszkaniowych.

Ze względu na konieczność kompleksowego uregulowania sprawy wzajemnego korzystania z ciągów pieszo – jezdnych i miejsc postojowych w obrębie nieruchomości os. Oświecenia 46 – 48 w Krakowie, Zarząd Spółdzielni podejmie w najbliższym czasie rozmowy z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej Oświecenia 56 – 57, którego tematem będzie partycypacja Wspólnot Mieszkaniowych w kosztach utrzymania ciągów komunikacyjnych i parkingowych w obrębie nieruchomości os. Oświecenia 46 – 48 w Krakowie.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy mieszkańców zamieszkałych w naszych zasobach os. Oświecenia 46, 46A, 47, 48 o wyrozumiałość i cierpliwość do czasu uregulowania w/w sprawy.

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd.

Informacja-o-blokadach-parkingowych

Pozostałe artykuły