Strona głównaPrzetargiWykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu płytek gresowych w korytarzach, na...

Wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu płytek gresowych w korytarzach, na schodach prowadzących do piwnicy oraz w klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Mistrzejowice 9

Adres:

os. Mistrzejowice 9

Termin składania ofert:

05.05.2021 r. do godz. 11°°


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu płytek gresowych w korytarzach, na schodach prowadzących do piwnicy oraz w klatce schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Mistrzejowice 9w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną (e-mail). Informacje dodatkowe można uzyskać pod. nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 05.05.2021r. do godz.11°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły