Strona głównaPrzetargiPrzetarg na modernizację pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z podłączeniem istniejących instalacji do...

Przetarg na modernizację pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z podłączeniem istniejących instalacji do nowych węzłów w budynkach wielorodzinnych nr 1-21 na os. Oświecenia i nr 27 na os. Kazimierzowskim w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia 1 – 21 oraz os. Kazimierzowskie 27

Termin składania ofert:

17.05.2021 r. do godziny 11.00


Przetarg

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg modernizację pomieszczeń węzłów cieplnych wraz z podłączeniem istniejących instalacji do nowych węzłów w budynkach wielorodzinnych nr 1-21 na os. Oświecenia i nr 27 na os. Kazimierzowskim w Krakowie.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 17.05.2021r. do godz. 11°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły