Zmiana cen wody

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że na dzień 27 maja 2021 roku będzie dokonany odczyt wody drogą radiową przez firmę APATOR POWOGAZ S.A.

Powyższe podyktowane jest Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 12.05.2021 r. zatwierdzającą nowe ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W okresie od 28.05.2021 r. do dnia 27.05.2022 r. zmianie ulega cena 1m3 wody zimnej i ścieków oraz opłata abonamentowa za wodomierz gł. WMK.

Dostarczenie wody z 4,11 zł netto/m3 na 4,39 zł netto/m3 + stawka VAT 8%

Odprowadzenie ścieków z 5,60 zł netto/m3 na 5,80 zł netto/m3 + stawka VAT 8%

Opłata abonamentowa z 5,13 zł netto/m3 na 6,16 zł netto/m3 + stawka VAT 8%

Zmiana-ceny-wody-1

Pozostałe artykuły