Strona głównaAktualnościWiększe bezpieczeństwo pieszych na drodze - nowe prawo o ruchu drogowym

Większe bezpieczeństwo pieszych na drodze – nowe prawo o ruchu drogowym

Większe bezpieczeństwo pieszych na drodze – taki cel ma ustawa z dnia 25.02.2021 roku, która weszła w życie z początkiem czerwca. Mówi ona o zmianie ustawy “Prawo o ruchu drogowym” (Dz.U. poz. 463), która wprowadza przepisy zwiększające bezpieczeństwo pieszych na drogach, ujednolica dopuszczalną prędkość na obszarze zabudowanym, a także obliguje kierujących pojazdami do zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych.

Jakie zmiany nastąpiły?

PIESI:

 • pieszy wchodzący przez przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyłączeniem tramwaju;
     
 • pieszy wchodzący na/przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany zachować szczególną ostrożność;
     
 • pieszemu zabrania się:
  –  wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych,
  korzystania z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego podczas wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz na przejściu dla pieszych – w sposób który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejścia dla pieszych;

KIEROWCY:    

 • kierujący przed przejściem dla pieszych musi:
  – zachować szczególną ostrożność,
  zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego,
  ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wchodzącemu na to przejście;
     
 • ujednolicona została dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym – bez względu na porę dnia obowiązuje ograniczenie do 50 km/h;
     
 • na autostradach i drogach ekspresowych kierujący pojazdem jest zobligowany do zachowania minimalnego odstępu od poprzedzającego go – na tym samym pasie ruchu – pojazdu (odstęp w metrach powinien być nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, np. przy prędkości 100 km/h odstęp nie może być mniejszy niż 50 metrów, przy czym tej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania).
  Uwaga!
  Powyższej zasady nie stosuje się podczas wyprzedzania.

Źródło: Biuro Ruchu Drogowego KGP / www.policja.pl

Pozostałe artykuły