Strona głównaPrzetargiSprzątanie budynków oraz terenów zewnętrznych - os. 2 Pułku Lotniczego 49 i...

Sprzątanie budynków oraz terenów zewnętrznych – os. 2 Pułku Lotniczego 49 i 50

Adres:

os. 2 Pułku Lotniczego 49, 50

Termin składania ofert:

08.07.2021r. do godziny 12.00


Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na usługi sprzątania budynków oraz terenów zewnętrznych nieruchomości położonych na os. 2 Pułku Lotniczego 49 i 50 oraz terenów stanowiących mienie Spółdzielni będących w zasobach SM „Oświecenia” w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 08.07.2021r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły