Strona głównaAktualnościTeren składowy podczas realizacji II etapu sieci wysokiego parametru

Teren składowy podczas realizacji II etapu sieci wysokiego parametru

Informujemy, że na terenie osiedla Oświecenia w Krakowie kontynuowane są prace przez firmę MPEC Kraków “Realizacja II etapu sieci wysokiego parametru” mające na celu podłączenie u Państwa w domach centralnej ciepłej wody użytkowej.

Podłączenie centralnej ciepłej wody użytkowej pozwoli wyeliminować piecyki gazowe w mieszkaniach, przez co poprawi się komfort mieszkania i zwiększy się bezpieczeństwo w Państwa domach.

Teren składowy dla tej inwestycji został wyznaczony i znajduje się na działce stanowiącej Mienie Spółdzielni przy parkingu budynku Oświecenia 45 oraz w sąsiedztwie nieruchomości budynku Oświecenia 39.

Na czas prowadzonych robót tj. do końca października 2021r. Inwestor, tj. firma MPEC Kraków będzie składowała materiały z demontażu konstrukcji kanałów ciepłowniczych, a także urobku materiału ziemnego. W tym celu zostały również postawione trzy kontenery na odpady. Odpady wielkogabarytowe będą na bieżąco i sukcesywnie wywożone. Dodatkowo w celu zagwarantowania bezpieczeństwa teren został ogrodzony i zabezpieczony przed wejściem osób postronnych.

Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany i przywrócony do stanu poprzedniego przez firmę MPEC Kraków.

Komunikat-CWU-teren-skladowy-1

Pozostałe artykuły