Strona głównaPrzetargiWykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych...

Wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych nr 7 i 9 położonych na os. Oświecenia

Adres:

os. Oświecenia 7 i 9

Termin składania ofert:

15.07.2021 r.

do godz. 11°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych nr: 7 i 9 położonych na os. Oświecenia w Krakowie.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 15.07.2021r. do godz. 11°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 12 647-46-06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły