Strona głównaPrzetargiWykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na os. Bohaterów Września 4

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na os. Bohaterów Września 4

Adres:

os. Bohaterów Września 4

Termin składania ofert:

27.07.2021 r.

do godz. 11°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą, w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na os. Bohaterów Września 4 w Krakowie.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach
w siedzibie Spółdzielni: os. Oświecenia 45, pokój nr 11, w terminie do dnia 27.07.2021r. do godz.11°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną ( e-mail).

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 12 647-46-06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły