Strona głównaAktualnościInformacja dotycząca paczkomatów InPost

Informacja dotycząca paczkomatów InPost

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie uprzejmie informuje, że na terenie Mienia Spółdzielni w sąsiedztwie nieruchomości os. Oświecenia 39 i os. 2 Pułku Lotniczego 49 oraz na terenie nieruchomości os. Oświecenia 47 oraz os. 2 Pułku Lotniczego 44 będą prowadzone prace związane z postawieniem paczkomatów. W pierwszej kolejności prace będą prowadzone na terenie Mienia Spółdzielni tj. w sąsiedztwie os. Oświecenia 39 i os. 2 Pułku Lotniczego 49.

Planowany termin rozpoczęcia prac związanych z postawieniem paczkomatów od 05.08.2021r.

Dzięki podjętemu działaniu Spółdzielnia będzie generować dodatkowe przychody dla w/w Nieruchomości  oraz przychody dla mienia Spółdzielniczyli wszystkich członków Spółdzielni, które będą miały realny wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji lub zwiększenie przychodów na Funduszu Remontowym.

Zobowiązania Najemcy Firmy InPost:

 1. Umowa zawarta na czas oznaczony pięciu lat.
 2. Najemca zobowiązuje się utrzymywać Paczkomat w należytym stanie technicznym oraz estetycznym.
 3. Ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku instalacji i  eksploatacji Paczkomatu.
 4. We własnym zakresie ubezpieczy Paczkomat od uszkodzenia i innych potencjalnych szkód,
  w szczególności związanych z oddziaływaniem warunków atmosferycznych na konstrukcję Paczkomatu, a także od odpowiedzialności cywilnej.
 5. Po zakończeniu najmu Najemca we własnym zakresie i na własny koszt usunie Paczkomat z  Przedmiotu Najmu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia ustania stosunku najmu.
 6. Najemca doprowadzi zasilanie oraz zamontuje sublicznik własnymi siłami i na własny koszt. Na podstawie zamontowanego sublicznika będzie ponosił opłaty za zużytą energie elektryczną.
 7. Teren doprowadzenia zasilania zostanie przywrócony do stanu zastanego po zakończeniu prac tj. zostanie przeprowadzona rekultywacja terenu, nawiezienie ziemi, posianie trawy etc.
 8. Dostawy przesyłek do paczkomatu będą odbywały w godzinach od 600 do 2200 samochodem
  o masie nieprzekraczającej 3,5 tony. Rozładunek będzie prowadzony z samochodu zaparkowanego na końcu drogi dojazdowej, w miejscu odpowiednio oznaczonym. UWAGA! Samochód nie będzie parkował na miejscach parkingowych.

Dodatkowe korzyści z montażu Paczkomatu:

 • bliskie sąsiedztwo lokalizacji Paczkomatu;
 • dostępność 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu;
 • uproszczona forma nadawania i odbierania przesyłek,
 • najbardziej ekonomiczna i opłacalna forma wysyłki – zdecydowanie tańsza niż tradycyjne usługi kurierskie,
 • możliwość śledzenia nadanej i wysłanej przesyłki,
 • brak konieczności oczekiwania na kuriera,
 • Możliwość zdalnego otwierania skrytki paczkomatu przez mobilną aplikacje.
 • Paczkomat będzie wyposażony w autonomiczny monitoring, co podniesie poziom bezpieczeństwa mieszkańców w jego otoczeniu.

informacja-paczkomaty-1

Pozostałe artykuły