Strona głównaAktualności24 września odbędzie się Walne Zgromadzenie

24 września odbędzie się Walne Zgromadzenie

Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z § 25 ust. 1 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie

Zarząd Spółdzielni zwołuje na dzień 24.09.2021 r. (piątek) o godz. 16.00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie.

Walne Zgromadzenie odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Rolniczego (al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków).

Zawiadomienie-o-zwolaniu-WZ-24.09.2021-r

Pliki dotyczące Walnego Zgromadzenia

>> Zobacz pliki związane z Walnym Zgromadzeniem

Plan Strategiczny

Pozostałe artykuły