Strona głównaPrzetargiWymiana dźwigu towarowo – osobowego w klatce 3 budynku os. Mistrzejowice 14

Wymiana dźwigu towarowo – osobowego w klatce 3 budynku os. Mistrzejowice 14

Adres:

os. Mistrzejowice 14

Termin składania ofert:

28.10.2021 r.

do godz. 11°°


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wymianę dźwigu towarowo – osobowego w klatce 3 budynku os. Mistrzejowice 14 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 642 – 58 – 02. e-mail: sekretariat@oswiecenia.pl

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pokój nr 11 ( sekretariat ), do dnia 28.10.2021r. do godz.11°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły