1.9 C
Kraków
Strona głównaAktualnościRealizacja prac związanych z odtworzeniem terenu w związku z budową sieci wysokiego...

Realizacja prac związanych z odtworzeniem terenu w związku z budową sieci wysokiego parametru na os. Oświecenia – II Etap realizacji (zbiorcze informacje)

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

W poniedziałek 29 listopada b.r. w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie odbyło się kolejne spotkanie, tym razem z przedstawicielem Firmy ACE INSTAL (Generalny Wykonawca MPEC S.A. w Krakowie),  w sprawie podsumowania realizacji prac i związanych z tym opóźnień, w tym pozostałych kwestii dotyczących prac odtworzeniowych realizowanych w związku z inwestycją MPEC S.A. polegającą na budowie  sieci cieplnej wysokoparametrowej preizolowanej na terenie osiedla „Oświecenia” w Krakowie – etap II.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Mieszkańcom, Spółdzielnia wskazała na konieczność szybkiego zakończenia wszystkich prac odtworzeniowych i przywrócenia stanu pierwotnego na terenie całego osiedla Oświecenia. Z uwagi jednak na zimowe warunki atmosferyczne, Spółdzielnia poinformowała, że nie widzi możliwości efektywnego odtworzenia terenów zielonych i nasadzeń zieleni w 2021 r. Stąd Spółdzielnia zobowiązała firmę ACE INSTAL do wykonania prac w zakresie terenów zielonych w terminie do 30 kwietnia 2022. W pozostałym zakresie ustalono, że:

  1. W najbliższy czwartek (02.12.2021) ACE INSTAL postara się przywrócić oświetlenie uliczne/parkowe lamp na  os. Oświecenia, które pozostały jeszcze do naprawienia. Natomiast szczegóły techniczne docelowego rozwiązania zasilania osiedlowych lamp zostaną określone pomiędzy Spółdzielnią a ACE INSTAL w terminie do 08.12.2021 r.
  2. Niezwłocznie, ale nie później niż do 10.12.2021 roku zostaną wywiezione wszystkie pozostałości budowlane (rury preizolowane, odpady budowlane, nadmiar ziemi i piasku oraz pozostałe śmieci).
  3. Niezwłocznie, ale nie później niż do 10.12.2021 roku wszystkie funkcjonujące trakty komunikacyjne zostaną doprowadzone do stanu umożliwiającego ich bezpieczne użytkowanie zgodnie z wymaganiami BHP (wyczyszczone i wymyte z nawiezionego piachu i błota chodniki, schody i ulice). Wszystkie funkcjonujące przejścia muszą być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401).
  4. Do 31 grudnia 2021 roku ACE INSTAL doprowadzi do odtworzenia wszystkich ciągów komunikacyjnych (przejść) pomiędzy klatkami schodowymi budynków a dojściem do najbliższej ulicy w celu zagwarantowania Mieszkańcom Spółdzielni swobodnej i bezpiecznej komunikacji.
  5. Do 28.01.2022 roku ACE INSTAL doprowadzi do odtworzenia i przywrócenia stanu pierwotnego wszystkich pozostałych ciągów komunikacyjnych (dróg, chodników i parkingów). W przypadku braku warunków pogodowych (intensywne opady deszczu śniegu lub ujemne temperatury), które uniemożliwiają realizację prac zgodnie ze sztuką budowlaną, termin zostanie wydłużony o czas, kiedy prace nie mogą być realizowane.
  6. Ze względu na okres zimowy odtworzenie terenów zielonych, w tym wykonanie nasadzeń zieleni wraz z renowacją terenów zielonych nastąpi do 30 kwietnia 2022.
  7. W związku z zaistniałą sytuacją, ACE INSTAL został zobowiązany się nieodpłatnej realizacji dodatkowych prac niwelujących skutki przedłużających się robót budowlanych na rzecz Mieszkańców budynków, którzy w największym stopniu ponoszą skutki realizowanych prac. Rodzaj i zakres tych prac zostanie wspólnie określony pomiędzy przedstawicielami Spółdzielni i ACE INSTAL.
  8. 30 listopada zostanie przeprowadzona kolejna wizja lokalna z udziałem przedstawicieli ACE INSTSAL oraz pracowników Spółdzielni, gdzie zostanie sporządzona szczegółowa inwentaryzacja statusu zaawansowania prac na osiedlu Oświecenia oraz działania, które należy podjąć.
  9. Ustalono kolejność realizacji odtworzeń:

9.1. Oświecenia 3,4,5,6,

9.2. Oświecenia 10,

9.3. Oświecenia 1 i 2,

9.4. Oświecenia 7,

9.5. Oświecenia 8,

9.6. Oświecenia 9,

9.7. Oświecenia 10 i 11,

9.8. Oświecenia 12 i 13,

9.9. Oświecenia 14,15,

9.10. Oświecenia 16,17,

9.11. Oświecenia 18,19,20,21,

9.12. Oświecenia 27,

9.13. Oświecenia 36,37,38,

9.14. Oświecenia 39.

Równocześnie przypomniano, że zakres prac szczegółowo został określony w piśmie Spółdzielni z dnia 18.11.2021 Znak NTA/4289/2021.

Szanowni Państwo,

Tak jak to już wielokrotnie mówiliśmy, Spółdzielnia nie jest formalnie stroną umowy, ale od samego początku realizacji tej inwestycji robimy wszystko aby te prace były przeprowadzone bezpiecznie i najszybciej jak to możliwe. W celu zapewnienia pełnej transparentności w strefie dostępnej dla członków Spółdzielni zostały zamieszczone skany notatek oraz korespondencja z firmą MPEC i ACE INSTAL. Z uwagi na zaplanowane na jutro prace administracyjne związane z wdrożeniem nowej strony internetowej Spółdzielni jutro (02.12.2021 r.) nie będzie możliwości wejścia do strefy dostępnej dla członków Spółdzielni.

Za wszelkie utrudnienia i niedogodności w imieniu Spółdzielni przepraszam.

Z Wyrazami Szacunku,
Adam Pławecki, Prezes Zarządu.

Pozostałe artykuły