Strona głównaPrzetargiUsługi koszenia i grabienia terenów zielonych oraz zebrania i wywozu masy zielonej...

Usługi koszenia i grabienia terenów zielonych oraz zebrania i wywozu masy zielonej w zasobach Spółdzielni w 2022 roku

Adres:

os. Oświecenia

Termin składania ofert:

17.12.2021 r.

do godz. 11°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na usługi koszenia i grabienia terenów zielonych oraz zebrania i wywozu masy zielonej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie w 2022 r.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 17.12.2021r. do godz. 11°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły