Strona głównaPrzetargiWykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym...

Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 6 na os. Oświecenia

Adres:

os. Oświecenia 6

Termin składania ofert:

16.12.2021 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na os. Oświecenia 6 w Krakowie.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 16.12.2021r. do godz. 12°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły