Strona głównaAktualnościInformacja o zmianie ceny ciepła od MPEC

Informacja o zmianie ceny ciepła od MPEC

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 13 grudnia 2021 r. decyzją nr OKR.4210.28.2021.MGi zatwierdził nową taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE pod numerem 482 i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku. Od 1 stycznia 2022 roku nową taryfę wprowadza również do stosowania wytwórca ciepła, tj. Krakowski Holding Komunalny S.A. dostarczający ciepło z Zakładu Termicznego Przetwarzania Odpadów (ZTPO). 

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2022 roku ulegną zmianie:

  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • stawki opłat z tytułu przesyłu i dystrybucji ciepła dla wszystkich Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej,
  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło w kotłowniach gazowych należących do MPEC S.A. w Krakowie,
  • ceny z tytułu wytwarzania ciepła, tj. za zamówioną moc i ciepło w źródłach opartych na energii odnawialnej – pompy ciepła,
  • cena nośnika ciepła.

Aktualne taryfy

Taryfa dla MPEC S.A. obowiązująca od 01.01.2021 r.
Taryfa dla MPEC S.A. obowiązująca od 01.01.2022 r.

Aktualne cenniki

Cennik obowiązujący od 23.08.2021 r.
Cennik usług i opłat dodatkowych obowiązujący od 01.01.2020 r.
Cennik obowiązujący od 01.01.2022 r.
Cennik usług i opłat dodatkowych obowiązujący od 01.01.2022 r.

Więcej informacji na stronie www.mpec.krakow.pl

Porównanie zmian od 01.01.2022 r. w stosunku do 23.08.2021 r.:

Pozostałe artykuły