Strona głównaAktualnościHarmonogram podłączania c.w.u. do bloku nr 22 na os. Oświecenia

Harmonogram podłączania c.w.u. do bloku nr 22 na os. Oświecenia

Podany w ogłoszeniu termin może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców zakażenia koronawirusem (COVID-19) lub objęcia kwarantanną (ze względu na wymagany dostępu do wszystkich wymienionych w harmonogramie lokali w tym samym dniu). W takim przypadku zostanie wyznaczony nowy termin podłączenia (po zakończeniu prac w pozostałych lokalach).

UWAGA: zmiana terminu podłączenia c.w.u. w klatce nr 2 budynku Oświecenia 22 z przyczyn niezależnych od Spółdzielni, Wykonawcy i Lokatorów (kwarantanna).

Pozostałe artykuły