Strona głównaAktualnościKomunikacja z Radą Nadzorczą

Komunikacja z Radą Nadzorczą

Szanowni Państwo,

W celu poprawy bezpośredniej komunikacji mieszkańców z Radą Nadzorczą Spółdzielni zdecydowaliśmy się uruchomić nową skrzynkę mailową: rada.nadzorcza@oswiecenia.pl. Poczta będzie obsługiwana przez wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

Ułatwi i skróci to proces kontaktu z Radą Nadzorczą, który do tej pory był poprzedzony przekazywaniem pism poprzez Sekretariat Spółdzielni. Co za tym idzie, każda wiadomość wysłana na wyżej podany adres e-mail nie będzie rejestrowana w Sekretariacie Spółdzielni. 

Obieg pism dla Rady Nadzorczej dostarczonych osobiście do Sekretariatu lub wysłanych na skrzynkę mailową Sekretariatu będzie wyglądał w ten sam sposób jak dotychczas. 

Z Wyrazami Szacunku 
Adam Pławecki
Prezes Zarządu

Pozostałe artykuły