Strona głównaAktualnościHarmonogram podłączania c.w.u. do bloku nr 22 na os. Oświecenia (klatka 4...

Harmonogram podłączania c.w.u. do bloku nr 22 na os. Oświecenia (klatka 4 – 5)

Podany w ogłoszeniu termin może ulec zmianie w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców zakażenia koronawirusem (COVID-19) lub objęcia kwarantanną (ze względu na wymagany dostęp do wszystkich wymienionych w harmonogramie lokali w tym samym dniu). W takim przypadku zostanie wyznaczony nowy termin podłączenia (po zakończeniu prac w pozostałych lokalach oraz zwolnieniu z kwarantanny).

Pozostałe artykuły