Strona głównaPrzetargiWykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych...

Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia nr: 10, 11, 20, 26

Adres:

os. Oświecenia

Termin składania ofert:

28.02.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach wielorodzinnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia nr: 10, 11, 20, 26.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 28.02.2022r. do godz. 12°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje o przetargu można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły