Strona głównaAktualnościOferta pracy - Inwestor zastępczy (Inspektor nadzoru ds. sanitarnych)

Oferta pracy – Inwestor zastępczy (Inspektor nadzoru ds. sanitarnych)

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie poszukuje: INWESTORA ZASTĘPCZEGO (INSPEKTORA NADZORU DS. SANITARNYCH) na okres: do końca 2022 r.

Zakres obowiązków:

Przejęcie obowiązków inspektora nadzoru ds. sanitarnych, czyli:

 • rozliczanie inwestycji (zadań) np. z instytucjami zewnętrznymi (przygotowanie niezbędnych dokumentów, zestawień, itp.)
 • kontrola i przeglądy stanu technicznego budynków w zakresie sanitarnym (roczne),
 • uczestnictwo w opracowaniu planów rzeczowo-finansowych w oparciu o przeglądy techniczne obiektów w zakresie sanitarnym,
 • sporządzanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWIOR do przetargów w zakresie instalacji sanitarnych (tylko sprawy techniczne),
 • udział w komisjach przetargowych, określaniu wysokości wadiów i zwalnianiu kaucji na zabezpieczenie należytego wykonania robót remontowych,
 • uczestnictwo w sporządzaniu umów na roboty sanitarne (tylko sprawy techniczne),
 • opracowanie kosztorysów inwestorskich,
 • nadzór inwestorski nad realizacją robót, odbiorze robót,
 • kontrola wykonania robót i weryfikacja kosztorysów, akceptowanie faktur za wykonane prace remontowe,
 • egzekwowanie usuwania usterek od Wykonawców,
 • wnioskowanie o naliczanie kar umownych dla Wykonawców za opóźnienia,
 • kontrola terminowości wykonywania prac remontowych,
 • opiniowanie remontów wykonywanych przez lokatorów i prowadzenie korespondencji w zakresie robót sanitarnych,
 • przekazywanie do odpowiednich służb technicznych zgłoszeń usterek sanitarnych,
 • korespondencja i współpraca z Radami Mieszkańców Nieruchomości.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie techniczne,
 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Mile widziane świadectwo kwalifikacyjne do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (gaz, c.o. – DOZÓR),
 • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa i posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej PIIB,
 • Doświadczenie w wykonywaniu podobnych obowiązków,
 • Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office, dobra znajomość programów do kosztorysowania,
 • Prawo jazdy kat. B.

Kontakt w sprawie kontraktu:

Prezes Zarządu – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie, 31-636 Kraków os. Oświecenia 45, tel. 12-647-07-08.

Uwaga: Istnieje możliwość przejścia na umowę o pracę na stanowisko Inspektora nadzoru ds. sanitarnych.

Pozostałe artykuły