Strona głównaPrzetargiWykonanie robót posadzkarskich na korytarzach, na klatce schodowej oraz na schodach prowadzących...

Wykonanie robót posadzkarskich na korytarzach, na klatce schodowej oraz na schodach prowadzących do piwnicy w klatce I budynku wielorodzinnego na os. Mistrzejowice 9 w Krakowie

Adres:

os. Mistrzejowice 9

Termin składania ofert:

12.04.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

na wykonanie robót posadzkarskich na korytarzach, na klatce schodowej oraz na schodach prowadzących do piwnicy w klatce I budynku wielorodzinnego na os. Mistrzejowice 9 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną (e-mail). Informacje dodatkowe można uzyskać pod. nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 12.04.2022r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły