Strona głównaPrzetargiWykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych os. Oświecenia 44 oraz...

Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych os. Oświecenia 44 oraz os. Kazimierzowskie 27 w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia 44 oraz os. Kazimierzowskie 27 w Krakowie

Termin składania ofert:

20.04.2022 r.

do godz. 11°°


PRZETARG

Wykonanie remontu pokrycia dachów na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych os. Oświecenia 44 oraz os. Kazimierzowskie 27 w Krakowie.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pokój 11, do dnia 20.04.2022r. do godz. 11°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod. nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły