Strona głównaAktualnościOferta pracy - Specjalista ds. administracyjno - rozliczeniowych

Oferta pracy – Specjalista ds. administracyjno – rozliczeniowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO – ROZLICZENIOWYCH

Oczekiwania wobec kandydata:

 • Wykształcenie ekonomiczne,
 • Doświadczenie zawodowe,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Uczciwość i odpowiedzialność,
 • Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office,
 • Zgoda kandydata i Klauzula informacyjna – do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni

Zakres obowiązków:

FUNKCJA GŁÓWNA – Misja stanowiska:

Właściwe rozliczenie kosztów eksploatacyjnych dot. C.O. oraz ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie.

FUNKCJE SZCZEGÓŁOWE:

KONTROLA PROCESÓW:

 • Wystawia faktury obciążeniowe i korygujące VAT dla lokali użytkowych i innych.
 • Księguje faktury obciążeniowe i inne.
 • Uczestniczy przy odbiorze i przekazaniu lokali użytkowych w przypadku zmiany najemcy.
 • Prowadzi rozliczenia lokali użytkowych w ramach kalkulacji stawki.
 • Sporządza rejestry faktur VAT.
 • Sporządza noty księgowe.
 • Stosuje procedury dotyczące Ochrony Danych Osobowych,
 • Odpowiada za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów.
 • Współpracuje w sprawie ewidencjonowania obiegu faktur i rachunków w dziale NTR i NTA oraz rozlicza je.
 • Współpracuje przy rozliczaniu wodomierzy na mieszkaniach.
 • Wykonuje inne polecenia bezpośrednich i pośrednich przełożonych. Wykonuje dodatkowe czynności nie wymienione w zakresie obowiązków a mieszczące się w ramach posiadanych kwalifikacji i przygotowania zawodowego.

Lokale użytkowe:

 • Rozlicza zużycie wody zimnej i podgrzanie na lokalach użytkowych.
 • Przygotowuje potrzebne zestawienia, korekty, w zakresie naliczeń opłat czynszowych i eksploatacyjnych za lokale użytkowe i inne.
 • Dokonuje rozliczeń służebności.
 • Sporządza aneksy i zawiadomienia dla lokali użytkowych i innych w przypadku zmiany stawek.

C.O.:

 • Wprowadza zmiany do regulaminu określającego zasady indywidualnego rozliczenia kosztów obcej energii cieplnej zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
 • Wprowadza zmiany do regulaminu określającego zasady indywidualnego rozliczania kosztów obcej energii cieplnej zużytej na potrzeby centralnego ogrzewania lokali mieszkalnych i lokali użytkowych.
 • Ustala z firmą rozliczającą c.o. terminy odczytu/wymiany podzielników radiowych i odczytu ciepłomierzy.
 • Przekazuje administratorom informacje dotyczące terminów wymiany odczytu/wymiany podzielników radiowych i ciepłomierzy w celu powiadomienia użytkowników lokali.
 • Przygotowuje komplet materiałów do rozliczenia c.o. dla firmy rozliczającej użytkowników lokali.
 • Współpracuje ze specjalistą ds. rozliczeń w sprawie ustalenia kosztów c.o. i naliczeń c.o. na poszczególne budynki.
 • Współpracuje z działem księgowości SM w zakresie rozliczeń c.o. z użytkownikami lokali.
 • Kontroluje prawidłowość rozliczeń c.o. dokonanych przez firmę rozliczeniową .
 • Księguje saldo z rozliczenia c.o. dokonanych przez firmę rozliczeniową.
 • Księguje saldo rozliczenia c.o. na konta księgowe użytkowników.
 • Wystawia faktury korygujące VAT dla lokali użytkowych i innych po rozliczeniu c.o. wody.
 • Wyjaśnia reklamacje użytkowników lokali użytkowych i mieszkalnych z tytułu rozliczenia c.o.
 • Prowadzi korespondencję z użytkownikami lokali w sprawie energii cieplnej c.o.
 • Prowadzi korespondencję z użytkownikami lokali, garaży, miejsc postojowych, dzierżaw, reklam z tytułu zaległości w ponoszeniu opłat czynszowych przynajmniej raz na kwartał.
 • Współpracuje z firmą rozliczającą c.o. w zakresie przekazywania bieżących danych dotyczących wymiany grzejników w trakcie roku (obciążenie wykonanymi serwisami z tytułu dojazdu, przemontowania podzielników i innych).
 • Ewidencjonowanie oraz nadzorowanie prawidłowego obiegu faktur i rachunków w dziale NTT.
 • Terminowe rozliczanie faktur administracyjnych i składanie do realizacji w dziale księgowości.
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego, wykonywanie dodatkowych czynności nie wymienionych w zakresie obowiązków a mieszczących się w ramach posiadanych kwalifikacji i przygotowania zawodowego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni (pn.,wt.,cz. 7-15; śr. 7-17; pt. 7-13)
 • ZFŚS

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata (do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni) należy składać w Sekretariacie Spółdzielni.

Zgody

pdf

Proces rekrutacji - ZGODA KANDYDATA + KLAUZULA RODO

Rozmiar: 438.16 KB
Hits: 384
Data dodania: 09-05-2023

Pozostałe artykuły