Strona głównaPrzetargiUsługi sprzątania budynku oraz terenu zewnętrznego nieruchomości położonej na os. Oświecenia 35...

Usługi sprzątania budynku oraz terenu zewnętrznego nieruchomości położonej na os. Oświecenia 35 w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia 35

Termin składania ofert:

24.05.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na usługi sprzątania budynku oraz terenu zewnętrznego nieruchomości położonej na os. Oświecenia 35 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 24.05.2022 r. do godz. 12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły