Strona głównaPrzetargiUsługi sprzątania budynków 43 i 44 klatka 1-3 oraz ich terenów zewnętrznych...

Usługi sprzątania budynków 43 i 44 klatka 1-3 oraz ich terenów zewnętrznych położonych na os. Oświecenia w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia 43 i 44

Termin składania ofert:

06.06.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na usługi sprzątania budynków 43 i 44 klatka 1-3 oraz ich terenów zewnętrznych położonych na os. Oświecenia w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 06.06.2022 r. do godz. 12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły