Strona głównaPrzetargiŚwiadczenie usług Technicznego Pogotowia Awaryjnego w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego...

Świadczenie usług Technicznego Pogotowia Awaryjnego w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie

Adres:

w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie

Termin składania ofert:

28.06.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na świadczenie usług Technicznego Pogotowia Awaryjnego w zakresie instalacji wodnych, kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia
28.06.2022r. do godz. 12°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje o przetargu można uzyskać  pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły