Strona głównaPrzetargiWykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Bohaterów Września 3 w Krakowie

Wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Bohaterów Września 3 w Krakowie

Adres:

os. Bohaterów Września 3 w Krakowie

Termin składania ofert:

01.08.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie na os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na os. Bohaterów Września 3 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być przekazane drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni: os. Oświecenia 45, pokój nr 11, w terminie do dnia 01.08.2022r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły