Strona głównaAktualnościOferta pracy - Inspektor nadzoru ds. budowlanych

Oferta pracy – Inspektor nadzoru ds. budowlanych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie

poszukuje pracownika na stanowisko:

INSPEKTOR NADZORU DS. BUDOWLANYCH

Zakres obowiązków:

Praca na stanowisku polega między innymi na:

 • kontroli i przeglądach stanu technicznego budynków (roczne i pięcioletnie) ,
 • prowadzeniu książek obiektów budowlanych, 
 • opracowaniu planów rzeczowo-finansowych w oparciu o przeglądy techniczne obiektów w zakresie sanitarnym,
 • sporządzaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  do przetargów,
 • udziale w komisjach przetargowych, określaniu wysokości wadiów i zwalnianiu kaucji na zabezpieczenie należytego wykonania robót remontowych,
 • uczestnictwu w  sporządzaniu umów na roboty budowlane,
 • opracowaniu kosztorysów inwestorskich,
 • nadzorze inwestorskim nad realizacją robót, odbiorze robót,
 • kontroli wykonania robót i weryfikacja kosztorysów, akceptowanie faktur za wykonane prace remontowe,
 • egzekwowaniu usuwania usterek od Wykonawców,
 • kontroli terminowości wykonywania prac remontowych,
 • wnioskowaniu o naliczanie kar umownych dla Wykonawców za opóźnienia,
 • opiniowaniu remontów wykonywanych przez lokatorów, prowadzeniu korespondencji,
 • przyjmowaniu i przekazywaniu do odpowiednich służb zgłoszeń usterek,
 • korespondencji i współpracy z Radami Mieszkańców Nieruchomości.

Oczekiwania wobec kandydata:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Uczciwość i odpowiedzialność,
 • Dobra znajomość obsługi komputera z zakresie pakietu Office, dobra znajomość programów do kosztorysowania.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Grafik pracy zgodny z Regulaminem Pracy Spółdzielni
 • ZFŚS

Zgłaszanie kandydatów:

CV oraz zgodę kandydata wraz z klauzulą (do pobrania na stronie internetowej Spółdzielni) należy składać w Sekretariacie Spółdzielni lub mailowo na adres: sekretariat@oswiecenia.pl

Zgody

pdf

Proces rekrutacji - ZGODA KANDYDATA + KLAUZULA RODO

Rozmiar: 438.16 KB
Hits: 384
Data dodania: 09-05-2023

Pozostałe artykuły