Strona głównaPrzetargiUsługi sprzątania budynku 41 oraz terenu zewnętrznego położonego na os. Oświecenia w...

Usługi sprzątania budynku 41 oraz terenu zewnętrznego położonego na os. Oświecenia w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia 41

Termin składania ofert:

06.10.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 na usługi sprzątania budynku oraz terenu zewnętrznego nieruchomości położonej na os. Oświecenia 41 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok.11 do dnia 06.10.2022r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły