Strona głównaAktualnościOświadczenie o stosowaniu średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą

Oświadczenie o stosowaniu średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Z uwagi na pojawiające się pytania Mieszkańców dotyczące konieczności złożenia oświadczenia o stosowanie średnich cen wytwarzania ciepła z rekompensatą, uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie jako zarządca budynków wielolokalowych w oparciu o ustawę z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. 2022 r. poz. 1967, zwana dalej „ustawą”) regulująca zasady ustalania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą dla podmiotów wymienionych w art. 4 ustawy złożyła w ustawowym terminie, tj. 11.10.2022 r. stosowne oświadczenie u dostawcy ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A.
w Krakowie.

Spółdzielnia wypełniła Oświadczenie dla każdego budynku.

Pozostałe artykuły