Strona głównaPrzetargiWykonanie wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych...

Wykonanie wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia nr: 8, 12, 13, 15, 21, 24, 28, 35

Adres:

zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Oświecenia” w Krakowie

Termin składania ofert:

20.12.2022 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie wewnętrznych instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia nr: 8, 12, 13, 15, 21, 24, 28, 35.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni w Krakowie, os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 20.12.2022r. do godz. 12°°.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły