Strona głównaPrzetargiUsługi koszenia i grabienia terenów zielonych oraz zebrania i wywozu masy zielonej...

Usługi koszenia i grabienia terenów zielonych oraz zebrania i wywozu masy zielonej w zasobach SM Oświecenia w Krakowie w 2023 r.

Adres:

zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Termin składania ofert:

20.02.2023 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 20.02.2023r.
do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły