Strona głównaPrzetargiUsługi sprzątania budynku oraz terenu zewnętrznego nieruchomości położonych na os. Mistrzejowice...

Usługi sprzątania budynku oraz terenu zewnętrznego nieruchomości położonych na os. Mistrzejowice 5 i 9 w Krakowie w 2023 r.

Adres:

os. Mistrzejowice 5 i 9 w Krakowie

Termin składania ofert:

16.02.2023 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 16.02.2023r.
do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły