Strona głównaPrzetargiUsuwanie nieszczelności lub niesprawności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących...

Usuwanie nieszczelności lub niesprawności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie

Adres:

zasoby Spółdzielni

Termin składania ofert:

13.03.2023 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

na usuwanie nieszczelności lub niesprawności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 13.03.2023r.
do godz.11°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły