Strona głównaPrzetargiWymianę czterech dźwigów zainstalowanych w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na...

Wymianę czterech dźwigów zainstalowanych w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia 11 w klatce 1 (windy ODA i MDA) i na os. Bohaterów Września 2A( windy ODA i MDA ) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Adres:

os. Oświecenia 11, os. Bohaterów Września 2A w Krakowie

Termin składania ofert:

12.04.2023 r.

do godz. 14°°


PRZETARG

na wymianę czterech dźwigów zainstalowanych w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia 11 w klatce 1 (windy ODA i MDA) i na os. Bohaterów Września 2A( windy ODA i MDA ) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 12.04.2023r.
do godz.14°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły