Strona głównaAktualnościWyniki prac Komisji, której celem było dostosowanie Regulaminu RMN do obowiązującego Statutu...

Wyniki prac Komisji, której celem było dostosowanie Regulaminu RMN do obowiązującego Statutu Spółdzielni

Szanowni Państwo,

W załączonych linkach, w strefie dostępnej dla członków Spółdzielni, możecie się Państwo zapoznać się z projektem Regulaminu Rad Mieszkańców Nieruchomości (RMN) oraz protokołami z prac Komisji powołanej przez Radę Nadzorczą. Celem prac Komisji było dostosowanie Regulaminu RMN do obowiązującego Statutu Spółdzielni. Regulamin RMN zostanie również zaprezentowany na spotkaniu z Radami Mieszkańców Nieruchomości, które jest planowane na koniec maja b.r. oraz w biuletynie informacyjnym SM Oświecenia w czerwcu b.r. Przyjęcie regulaminu będzie przedmiotem procedowania na najbliższym Walnym Zgromadzeniu 30 czerwca br.

W imieniu Komisji pracującej nad dostosowaniem Regulaminu RMN do obowiązującego Statutu.

Adam Pławecki,
Prezes Zarządu Spółdzielni – Sekretarz Komisji

Pozostałe artykuły