Strona głównaAktualnościWażne dla mieszkańców - trwają spotkania informacyjne dotyczące kwestii projektowych budowy tramwaju...

Ważne dla mieszkańców – trwają spotkania informacyjne dotyczące kwestii projektowych budowy tramwaju do Mistrzejowic

Tramwaj do Mistrzejowic. Przed nami spotkania informacyjne z mieszkańcami

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że trwają spotkania nt. tramwaju do Mistrzejowic.

Projekt linii tramwajowej do Mistrzejowic otrzymał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID). Nowa ok. 4,5-kilometrowa linia tramwajowa powstanie w ramach IV etapu rozbudowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju (KST). Zgodnie z obecnym harmonogramem prac, infrastruktura będzie gotowa z końcem 2025 roku.

Kwestie projektowe linii do Mistrzejowic nadal wymagają wyjaśnień, dlatego podjęto decyzję, że odbędzie się cykl spotkań z mieszkańcami. Najbliższe spotkanie odbędzie się 14 czerwca br. Będą one prowadzone w formule online.

Zgodnie z zapisami umowy, pomiędzy miastem a wykonawcą, plac budowy został oficjalnie przekazany partnerowi prywatnemu – generalnemu wykonawcy firmie Gülermak, w czwartek, 1 czerwca 2023 roku. Pierwsze prace przygotowawcze będą toczyć się w miejscach, które nie budzą wątpliwości wśród mieszkańców. Pozostałe obszary zostaną poddane dyskusji – w tym celu zorganizowanych zostanie cykl spotkań z osobami zainteresowanymi. Dwa spotkania już się odbyły. Przed nami:

Wszystkie spotkania będą prowadzone w formule online. Każdy zainteresowany będzie mógł wziąć w nim udział za pomocą aplikacji zoom. Spotkania zostaną zorganizowane w godzinach popołudniowych, by ułatwić udział mieszkańcom. W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele partnera prywatnego, przedstawiciele jednostek miejskich i spółek zaangażowanych w opracowanie dokumentacji projektowej.

Podczas moderowanych spotkań będzie można zadać pytania dot. poszczególnych rozwiązań projektowych, na które odpowiedzą autorzy projektu, ich rolą będzie również przyjęcie uwag, które będą mogły zostać uwzględnione na etapie projektu wykonawczego.

Spotkania będą okazją do zapoznania się z planowaną organizacją placu budowy oraz zmian w organizacji ruchu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, już dziś możemy zadeklarować, że tego typu spotkania będą organizowane na etapie trwania robót.

Bieżące informacje na temat tramwaju do Mistrzejowic można śledzić na stronach: partnera prywatnego, konsorcjum PPP Solution Polska i Gülermack AGir Sanayi Insaat ve Taahhu https://www.tramwajdomistrzejowic.pl oraz podmiotu publicznego w tym przedsięwzięciu, jakim jest Zarządu Dróg Miasta Krakowa https://zdmk.krakow.pl

Informacja od Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Pozostałe artykuły