Strona głównaAktualnościPodziękowania za udział w Walnym Zgromadzeniu 2023

Podziękowania za udział w Walnym Zgromadzeniu 2023

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

W imieniu Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie dziękujemy Wszystkim Mieszkańcom, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni w piątek, 30 czerwca 2023 roku. W sposób szczególny chcielibyśmy podziękować wszystkim tym, którzy byli osobiście zaangażowani w organizację Walnego Zgromadzenia, w szczególności osobom, które zasiadały w Prezydium Walnego Zgromadzenia na czele z Przewodniczącym Panem Dawidem Szczepańskim oraz pozostałym Osobom, które zasiadały w poszczególnych Komisjach, w tym pracownikom Spółdzielni, dzięki czemu można było sprawnie i zgodnie z prawem przeprowadzić obrady Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.

Ponadto chcielibyśmy również bardzo podziękować tym, spośród Uczestników Zgromadzenia, którzy pozytywnie ocenili dotychczasowe działania Rady Nadzorczej oraz Zarządu Spółdzielni i udzielili absolutorium za rok obrotowy 2022. Pozytywna ocena działań Organów Spółdzielni stanowi dla nas motywację do kontynuacji naszych wysiłków mających na celu podniesienie jakości świadczonych usług.

Z Wyrazami Szacunku,
Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie.

Pozostałe artykuły