Strona głównaPrzetargiWykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych os....

Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych os. Mistrzejowice nr 3, 4, 5, 9 w Krakowie

Adres:

os. Mistrzejowice nr 3, 4, 5, 9 w Krakowie

Termin składania ofert:

16.08.2023 r.

do godz. 11°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie wewnętrznych instalacji centralnej ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach mieszkalnych os. Mistrzejowice nr: 3, 4, 5, 9 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 16.08.2023r. do godz.11:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły