Strona głównaAktualnościHarmonogram podłączania c.w.u. do bloku nr 1 na os. Oświecenia

Harmonogram podłączania c.w.u. do bloku nr 1 na os. Oświecenia

Podany w ogłoszeniu termin może ulec zmianie w przypadku nie udostępnienia lokalu przez mieszkańców (wymagany jest dostęp do wszystkich wymienionych w harmonogramie lokali w tym samym dniu). W takim przypadku zostanie wyznaczony nowy termin podłączenia (po zakończeniu prac w pozostałych lokalach oraz udostępnieniu mieszkań).

Pozostałe artykuły