Strona głównaAktualnościOpracowanie dokumentacji projektowych (projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie) wymiany instalacji gazowych w...

Opracowanie dokumentacji projektowych (projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie) wymiany instalacji gazowych w budynkach położonych w Krakowie na os. Oświecenia nr: 3, 4, 5, 6, 19, 20, 23, 25, 27, 37, 43

Adres:

os. Oświecenia nr: 3, 4, 5, 6, 19, 20, 23, 25, 27, 37, 43 w Krakowie

Termin składania ofert:

05.10.2023r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na opracowanie dokumentacji projektowych (projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy inwestorskie) wymiany instalacji gazowych w budynkach położonych w Krakowie na os. Oświecenia nr: 3, 4, 5, 6, 19, 20, 23, 25, 27, 37, 43.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11, do dnia 05.10.2023 r. do godz. 12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły