Strona głównaAktualnościPrzebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Oświecenia nr...

Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na os. Oświecenia nr 9 w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia nr 9 w Krakowie

Termin składania ofert:

16.10.2023r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym naos. Oświecenia nr 9 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 16.10.2023r. do godz. 12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły