Strona głównaAktualnościNajem miejsc postojowych na terenie parkingu monitorowanego na os. 2 Pułku Lotniczego...

Najem miejsc postojowych na terenie parkingu monitorowanego na os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie

Adres:

os. 2 Pułku Lotniczego w Krakowie


OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 posiada miejsca postojowe znajdujące się na terenie działki nr 284/6 położonej w obrębie 7, jed. ewid. Nowa Huta na os. II Pułku Lotniczego w Krakowie. Teren parkingu na którym znajdują się miejsca postojowe jest monitorowany i wyposażony w szlaban.

Cena wywoławcza najmu jednego miejsca postojowego wynosi 121,95 zł netto (150 zł brutto);

Pierwszeństwo najmu przysługuje członkom Spółdzielni.

Oferta winna zawierać:

  1. imię i nazwisko (nazwę) oferenta, adres do doręczeń, adres firmy, nr telefonu do kontaktu, NIP;
  2. cenę najmu w złotych netto jednego miejsca postojowego;
  3. pisemne oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami najmu oraz zobowiązaniu do zapłaty kaucji w kwocie 300 zł.

Miejsca postojowe można oglądać po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminupod nr tel.12/ 647-05-65.

Oferty prosimy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Oferta na najem miejsc postojowych na os. II Pułku Lotniczego w Krakowie” na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie, os. Oświecenia 45, 31- 636 Kraków (pokój nr 11)

Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z projektem umowy najmu i treścią regulaminu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych, miejsc postojowych, garaży, powierzchni oraz gruntów w SM „Oświecenia” w Krakowie.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły