Strona głównaPrzetargiWykonanie robót malarskich w klatce 1 i 2 budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na...

Wykonanie robót malarskich w klatce 1 i 2 budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na os. Oświecenia 42 w Krakowie

Adres:

os. Oświecenia 42

Termin składania ofert:

21.11.2023 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wykonanie robót malarskich w klatce 1 i 2 budynku mieszkalnego, wielorodzinnego na os. Oświecenia 42 w Krakowie.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11, do dnia 21.11.2023r. do godz.12:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły