Strona głównaAktualnościRegulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,

Mając na względzie konieczność ciągłego podnoszenia Państwa bezpieczeństwa przy jednoczesnej konieczności zapewnienia ochrony danych osobowych oraz w celu podnoszenia świadomości praw w tym zakresie, Spółdzielnia wdrożyła nowy Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie. Treść nowej regulacji jest dostępna w załączonym poniżej linku. Nowy Regulamin określa między innymi prawa i obowiązki Członków i Mieszkańców Spółdzielni w zakresie dostępu do zapisu monitoringu co, w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa, jest kluczowe z punktu widzenia ochrony danych osobowych osób zarejestrowanych przez monitoring wizyjny będący w zasobach Spółdzielni.

W imieniu Spółdzielni,
Zarząd

>> Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Pozostałe artykuły