Strona głównaPrzetargiUsługi pielęgnacji zieleni wraz z wywozem masy zielonej oraz nasadzenia drzew i...

Usługi pielęgnacji zieleni wraz z wywozem masy zielonej oraz nasadzenia drzew i krzewów zasobach SM Oświecenia w Krakowie w 2024 r.

Adres:

zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej Oświecenia w Krakowie

Termin składania ofert:

22.01.2024 r.

do godz. 12°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „OŚWIECENIA” ogłasza przetarg na usługi pielęgnacji zieleni wraz z wywozem masy zielonej oraz nasadzenia drzew i krzewów w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „OŚWIECENIA” w Krakowie w 2024 r.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni os. Oświecenia 45 pok. 11 do dnia 22.01.2024 r. do godz.12°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły