Strona głównaAktualnościInformacja o zmianie taryfy za wodę i ścieki

Informacja o zmianie taryfy za wodę i ścieki

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” w Krakowie informuje, że Wodociągi Miasta Krakowa na podstawie decyzji wydanej przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ustaliły nową taryfę za wodę i ścieki, zgodnie z którą, od 29 grudnia 2023 r. cena za 1 m3 dostarczonej wody i odebranych ścieków wynosi 13,62 zł brutto.

W związku z tym, że w/w informacja została ogłoszona w trakcie wysyłania do mieszkańców zawiadomień o nowych opłatach mieszkaniowych, Spółdzielnia nowe ceny wprowadzi od 01.02.2024 r.

Pozostałe artykuły