Strona głównaPrzetargiWymiana czterech dźwigów w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia...

Wymiana czterech dźwigów w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia 44 w klatkach nr 2 i 4/5 oraz na os. Bohaterów Września 4 (klatka 5) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Adres:

os. Oświecenia 44 oraz os. Bohaterów Września 4 w Krakowie

Termin składania ofert:

11.03.2024 r.

do godz. 13°°


PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Oświecenia” z siedzibą w Krakowie, os. Oświecenia 45 ogłasza przetarg na wymianę czterech dźwigów w budynkach mieszkalnych położonych w Krakowie na os. Oświecenia 44 w klatkach nr 2 i 4/5 oraz na os. Bohaterów Września 4 (klatka 5) w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Szczegółowe warunki przetargu określone są w materiałach przetargowych, które mogą być udostępnione drogą elektroniczną (e-mail).

Informacje dodatkowe można uzyskać pod nr tel. 12 647 – 46 – 06.

Oferty należy składać w zamkniętych i opisanych kopertach w siedzibie Spółdzielni na os. Oświecenia 45, pokój nr 11, w terminie do dnia 11.03.2024r. do godz.13°°.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie, bez podania przyczyny.

Pozostałe artykuły